კონსულტაცია

დასრულებული

2018
USAID საქართველოს მიერ მომზადებული ღია მმართველობა საქართველოს 2018 წლის საჯარო კონსულტაციის ანგარიში
ღია მმართველობა საქართველოს 2018 წლის საჯარო კონსულტაციების გეგმა
2016
ღია მმართველობა საქართველოს 2016 წლის საჯარო კონსულტაციების გეგმა
2014
OGP საჯარო კონსულტაციების გეგმა
საჯარო კონსულტაციების ოქმები
ღია მმართველობა საქართველოს 2014 წლის საჯარო კონსულტაციების ანგარიში
(წარედგინა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს 2014 წლის 14 აპრილის სხდომაზე)