მონიტორინგი

ვალდებულების შესრულების სტატისტიკა

შეჩერებულია
შენი იდეა ზუგდიდის მერს - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილებით, აღნიშნული ვალდებულების განხორციელების პროცესი წინამდებარე გეგმის ფარგლებში შეჩერებულია, რადგან არ მოხდეს ერთი და იმავე სერვისის როგორც სხვადასხვა პლატფორმაზე არსებობა, ასევე, რესურსების (როგორც ფინანსური, ასევე ადამიანური) არამიზნობრივი ხარჯვა.

დონორთა მხარდაჭერის საჭიროება ვალდებულების ეტაპების მიხედვით

ვალდებულებათა განხორციელების ეტაპების შესრულება