ვალდებულებები

You.gov.ge

ვალდებულება: ეკონომიკური მმართველობის ინოვაციური პლატფორმა
ვალდებულების აღწერა:

ეკონომიკური რეფორმების ინიცირების, დამუშავებისა და განხორციელების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ღია მმართველობა საქართველოს  2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვალდებულებას ეკონომიკური მმართველობის ინოვაციური პლატფორმის შექმნის შესახებ.

2018 წელს სამინისტროს ინიციატივით, შეიქმნა ინტერაქციული პორტალიYOU.GOV.GEრომლის მიზანია, უზრუნველყოს სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფების ინფორმირებულობისა და ჩართულობის ზრდა ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, ასევე, ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღება, პროცესების გამჭვირვალობა, ბიზნეს გარემოს პროგნოზირებადობის ზრდა და ეფექტიანი კომუნიკაციის არხის შექმნა. ინტერაქციული პორტალი ასევე ხელს შეუწყობს უკუკავშირის მიღებას  მოქალაქეებისა და კერძო სექტორის მხრიდან.

შედეგი: გაზრდილია საზოგადოების ჩართულობა ეკონომიკური რეფორმების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში
ვადა: დაწყების თარიღი - მაისი 2018, დასრულების თარიღი - ივნისი 2019
OGP მიმართულებები: გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ინოვაცია და ტექნოლოგიები, ჩართულობა
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
არსებული პროგრესი:
მიმდინარეობს done iconნაწილობრივ შესრულდა

პორტალის სატესტო რეჟიმში ამოქმედების შემდეგ, აღნიშნულმა ვალდებულებამ მოდიფიკაცია განიცადა. პორტალის მიმართ სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფების, მათ შორის, ეკონომიკის სექტორის მკვლევარებისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლების მზარდი ინტერესიდან გამომდინარე, გადაწყდა პორტალის გარდაქმნა და მეტი აქცენტის გაკეთება პროცესში სამეცნიერო-ექსპერტული წრეების მონაწილეობაზე.

სამინისტრომ შეისწავლა ის შესაძლებლობები, რაც პორტალს გახდიდა უფრო მეტად ინტერაქციულსა და მომხმარებელზე ორიენტირებულს (user-friendly). შედეგად, ეკონომიკის სამინისტრომ განიხილა დარგის ექსპერტთა სამუშაო გუნდის ჩამოყალიბების შესაძლებლობა და ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების პროცესში მათი თანამონაწილეობის უზრუნველყოფის მექანიზმები. აღნიშნული ხელს შეუწყობს მიმდინარე და დაგეგმილ ეკონომიკურ რეფორმებთან დაკავშირებით  ხარისხიანი უკუკავშირის მიღებას.

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა პორტალის შინაარსობრივი სრულყოფა და მასზე განთავსდა ეკონომიკის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების (მათ შორის სხვადასხვა სექტორული რეფორმები - ენერგეტიკა, წიაღი, კავშირგაბმულობა და სხვ.) შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

  • რეფორმების მოკლე აღწერა, საჭიროების დასაბუთება, საერთაშორისო გამოცდილება, რეფორმების ეკონომიკური ეფექტები და მათ მიმდინარეობასთან დაკავშირებით ხშირად დასმულ კითხვებზე პასუხები;
  • რეფორმებთან დაკავშირებული კანონპროექტები ან/და განმარტებითი ბარათები;
  • რეფორმების მიმდინარეობის პროცესი და შესრულებული სამუშაოების აღწერა;
  • რეფორმების შესახებ აზრის დასაფიქსირებლად შექმნილი კითხვარები, რომელიც აქტიურია ღია სესიის პერიოდში.

პორტალი მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს:

  • გამოხატოს საკუთარი შეხედულება დაგეგმილი რეფორმების პრიორიტეტულობასთან დაკავშირებით;
  • წარადგინოს ინიციატივა, რომლის საიტზე დაშვების შემდეგ, ფართო საზოგადოება ხმის მიცემით შეძლებს მხარდაჭერის გამოხატვას. საკმარისი რაოდენობის მხარდამჭერების მოპოვების შემთხვევაში (მინიმუმ 3000 მოწონება) კი ინიცირებული საკითხი განიხილება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური ანალიზისა და რეფორმების დეპარტამენტის მიერ.

მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ფუნქციონალი ტექნიკურად აქტიური და პრაქტიკაში მოქმედია, საანგარიშო პერიოდში პორტალზე არ შესულა განსახილველი ინიციატივები, რის მიზეზადაც პორტალის პოპულარიზაციის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების გადავადება მოიაზრება.

აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე პორტალზე არ არსებობს მექანიზმები, რაც მომხმარებელს საშუალებას მისცემს დაინახოს ეკონომიკური პოლიტიკის შექმნაში მისი თანამონაწილეობის შედეგები, ან გაიგოს რა კრიტერიუმების მიხედვით ფასდება წარდგენილი ინიციატივა.

სამდივნოს შეფასებით, ვალდებულება გეგმით განსაზღვრულ ვადებში ნაწილობრივ შესრულდა. დასრულდა პორტალის შინაარსობრივი სრულყოფა, თუმცა არ განხორციელებულა პორტალის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანია.


საკონტაქტო პირი: სალომე მექვაბიშვილი - სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი

ეტაპები:

4.1 ინტერაქტიული ვებ პორტალი YOU. GOV შინაარსობრივი სრულყოფა

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
დასრულებულია პორტალის შინაარსობრივი სრულყოფა
ვადა
დაწყება
აპრილი 2018
დასრულება
დეკემბერი 2018
პარტნიორი ორგანიზაცია
-
პასუხისმგებელი უწყება
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
შედეგი
საანგარიშო პერიოდში დასრულდა პორტალის შინაარსობრივი სრულყოფა და მასზე განთავსდა ეკონომიკის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების (მათ შორის სხვადასხვა სექტორული რეფორმები - ენერგეტიკა, წიაღი, კავშირგაბმულობა და სხვ.) შესახებ ინფორმაცია
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

4.2 ინტერაქტიული ვებ პორტალი YOU.GOV პლატფორმის პოპულარიზაცია

არ დაწყებულა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
პორტალი გაშვებულია ყველა ფუნქციით; ვებპორტალს ჰყავს მინიმუმ 500 ვიზიტორი თვიურად
ვადა
დაწყება
ნოემბერი 2018
დასრულება
ივნისი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
-
პასუხისმგებელი უწყება
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
შედეგი
საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა პორტალის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანია
შეფასება
done iconარ შესრულდა
განახლებულია: 31 დეკემბერი, 2020

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!